Giải pháp ứng vốn Easy Biz

Easy Biz là ứng dụng tài chính dành cho khách hàng hộ kinh doanh có nhu cầu mở rộng nguồn vôn sản xuất kinh doanh mà không yêu cầu tài sản thế chấp.
online service

Hạn mức đến 500 triệu

Hạn mức ứng vốn lên đến 500 triệu đồng, thời gian vay từ 6 đến 36 tháng
online service

Thủ tục đơn giản

Quy trình đơn giản, 100% nộp hồ sơ trực tuyến, không cần nộp hồ sơ gốc, không phải thế chấp tài sản
online service

Điều kiện áp dụng

Điều kiện áp dụng là Các khách hàng Chủ hộ kinh doanh có giấy phép kinh doanh và hồ sơ theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Easy Credit.

Tải Easy Biz cho iOS

Tải Easy Biz cho Android