Điều khoản và điều kiện sử dụng Website EASYCREDIT

Website với tên miền “Easycredit.vn” (“Website”) là tài sản của Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực - Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh(“EASYCREDIT”). Bằng việc truy cập Website hoặc bất kỳ phần nào của Website đồng nghĩa với việc Quý khách đã hiểu rõ, hoàn toàn đồng ý và cam kết thực hiện đúng với các Điều khoản và điều kiện này cũng như các Luật áp dụng có liên quan đến việc sử dụng Website.

Điều 1. Quyền sở hữu của EASYCREDIT

 1. Các thương hiệu, biểu tượng, hình ảnh và nhãn mác dịch vụ trên Website đều là tài sản và thuộc quyền sở hữu của EASYCREDIT và/hoặc bên sở hữu chúng. Không ai được phép sử dụng các thương hiệu biểu tượng, hình ảnh và nhãn mác dịch vụ đó nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của EASYCREDIT hoặc bên sở hữu chúng;

 2. Với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp các nội dung được hiển thị trên Website, EASYCREDIT có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, xóa bất kỳ nội dung nào của Website vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo;

 3. Không ai được thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, phát tán, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ một phần hoặc toàn bộ những tài liệu, nội dung được hiển thị trên Website nếu không được EASYCREDIT chấp thuận trước bằng văn bản.

Điều 2. Quyền truy cập và sử dụng Website EASYCREDIT

 1. Các nội dung về sản phẩm, dịch vụ hiển thị trên Website của EASYCREDIT mang tính chất giới thiệu và không mặc nhiên có hiệu lực áp dụng vào bất kỳ thời điểm, địa điểm nào mà Quý khách truy cập;

 2. EASYCREDIT sẽ nỗ lực tối đa để đưa ra thông tin chính xác và cập nhật liên tục trên Website này nhưng không đảm bảo về tính chính xác, sự hoàn chỉnh và/hoặc sự kịp thời cập nhật của những thông tin đó; và trong giới hạn được pháp luật cho phép, EASYCREDIT không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và tài liệu, các bảo đảm không vi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ ba, hoặc bảo đảm Website không bị nhiễm virút;

 3. EASYCREDIT có quyền hoãn, dừng ngừng cung cấp dịch vụ qua Website;

 4. EASYCREDIT nghiêm cấm sử dụng trái phép Website này bao gồm nhưng không giới hạn việc truy cập trái phép vào Website hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin và tài liệu nào được đăng tải trên Website. Trong trường hợp phát hiện việc truy cập và sử dụng trái phép Website, EASYCREDIT có thể lập tức chấm dứt thỏa thuận và/hoặc quyền truy cập vào Website của Quý khách tại mọi thời điểm mà không cần thông báo trước; đồng thời, yêu cầu Quý khách bồi thường thiệt hại (nếu có).

Điều 3. Cam Đoan, Bảo Đảm và Cam Kết

Bằng việc sử dụng, truy cập vào Website, Quý Khách cam đoan, bảo đảm/ cam kết rằng:

 1. Quý khách có đầy đủ năng lực pháp lý để ký kết Hợp Đồng và rằng Quý Khách đủ mười tám (18) tuổi;

 2. Tất cả thông tin Quý Khách cung cấp là đúng và chính xác;

 3. Quý Khách sẽ chỉ sử dụng Website cho các dự định và mục đích hợp pháp;

 4. Quý Khách sẽ bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà EASYCREDIT cung cấp để Quý Khách sử dụng Website;

 5. Quý Khách đồng ý thông báo cho EASYCREDIT ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của Quý Khách hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác;

 6. Quý Khách sẽ không cố gắng làm gián đoạn hoặc làm tổn hại đến Website dưới bất kỳ hình thức nào;

 7. Quý Khách sẽ không cho phép người khác sử dụng danh tính hoặc trạng thái người dùng của Quý Khách và Quý Khách không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản người dùng của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;

 8. Quý Khách sẽ không sử dụng Website để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo;

 9. Quý Khách sẽ cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu của EASYCREDIT và có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của Quý Khách một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm trong thời hạn của bất kỳ hợp đồng nào do Quý Khách ký kết với EASYCREDIT. Quý Khách đồng ý rằng EASYCREDIT có thể tin cậy vào tính chính xác, cập nhật và đầy đủ của các thông tin mà Quý Khách cung cấp. Quý Khách xác nhận rằng nếu các thông tin về Quý Khách là không đúng, thiếu chính xác, chưa cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì EASYCREDIT có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào bằng một thông báo được gửi qua số điện thoại hoặc địa chỉ email đăng ký của Quý Khách;

 10. Quý Khách đồng ý rằng việc sử dụng Website của Quý Khách phải tuân thủ Chính Sách Bảo Mật của EASYCREDIT, có thể được sửa đổi theo thời gian phù hợp với pháp luật hiện hành mà không cần báo trước;

 11. Quý Khách đồng ý hỗ trợ EASYCREDIT trong bất kỳ cuộc điều tra nội bộ hoặc bên ngoài nào mà EASYCREDIT có thể yêu cầu để tuân thủ các luật hoặc quy định hiện hành;

 12. Quý Khách đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại được gây ra cho chính bản thân Quý Khách, EASYCREDIT hoặc bất kỳ bên thứ ba nào là kết quả của việc Quý Khách vi phạm Điều khoản và điều kiện sử dụng Website này mà không phải do lỗi của EASYCREDIT hoặc Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba.

Điều 4. Bảo mật thông tin

Trong quá trình Quý khách sử dụng Website, EASYCREDIT cũng sẽ thu thập một số thông tin của Quý Khách để phục vụ cho việc cung cấp các dịch vụ và sản phẩm của EASYCREDIT trên cơ sở quy định của pháp luật.

 1. Nguyên tắc bảo mật

 • EASYCREDIT đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ và bảo mật theo các quy định của pháp luật;

 • Những thông tin EASYCREDIT yêu cầu Quý khách cung cấp nhằm mục đích hiểu rõ hơn nhu cầu và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với yêu cầu của Quý khách;

 • EASYCREDIT sẽ không tiết lộ các thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ tổ chức bên ngoài nào trừ khi Quý khách đồng ý hoặc do pháp luật yêu cầu;

 • Tất cả các đơn vị, cá nhân thuộc EASYCREDIT và tất cả các bên thứ ba được phép truy cập thông tin của Quý khách được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật của EASYCREDIT.

 1. Phương thức bảo mật

EASYCREDIT sẽ thực hiện tất cả các phương thức hợp lý nhất để bảo đảm bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của Quý khách và luôn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc lưu trữ và sử dụng thông tin.

 1. Cam kết về bảo mật

 • EASYCREDIT cam kết đảm bảo việc bảo mật thông tin của quý khách trong phạm vi quản lý của EASYCREDIT;

 • Các thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ và bảo mật theo các quy định của pháp luật liên quan đến việc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân;

 • Mọi thông tin cá nhân của Quý khách được EASYCREDIT bảo vệ, tránh mọi hoạt động truy cập trái phép từ bất kỳ bên thứ ba nào.

Điều 5. Thư điện tử

 1. EASYCREDIT không bảo đảm rằng các thư điện tử được gửi đến EASYCREDIT qua đường Internet sẽ được bảo đảm tính bảo mật hoàn toàn;

 2. EASYCREDIT sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra với Quý khách nếu sử dụng thư điện tử không được bảo mật (nếu có);

 3. EASYCREDIT không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, hoặc là hậu quả phát sinh từ việc sử dụng Website này không đúng quy định, không đúng hướng dẫn và/hoặc không tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin.

Điều 6. Các Website liên kết

 1. EASYCREDIT không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin, tài liệu, sản phẩm, dịch vụ và nội dung nào được đăng tải, cung cấp tại các Website khác liên kết đến Website này cũng như vấn đề an toàn và bảo mật của các Website đó;

 2. Khi truy cập, sử dụng những Website liên kết khác, Quý khách phải tuân theo các quy định sử dụng, an toàn và bảo mật của các Website đó và tự chịu trách nhiệm về những rủi ro, tổn thất, thiệt hại cho việc truy cập, sử dụng đó;

 3. Bằng việc cung cấp các liên kết đến các Website khác, EASYCREDIT không được xem là chấp thuận, đề xuất, xác nhận, đảm bảo hoặc giới thiệu cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc cho dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên Website của họ hoặc không được xem là có sự hợp tác dưới mọi hình thức với các bên thứ ba và các Website khác;

 4. EASYCREDIT không phải là một bên trong bất kỳ thỏa thuận nào mang tính chất hợp đồng được ký kết bởi Quý khách và nhà cung cấp của các Website khác ngoài Website của EASYCREDIT trừ khi có những quy định khác hoặc được EASYCREDIT đồng ý bằng văn bản.

Điều 7. Giới hạn và trách nhiệm

 1. EASYCREDIT trong giới hạn được pháp luật cho phép, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, mất mát, thiệt hại nào trực tiếp hay gián tiếp phát sinh có liên quan đến Website này và/hoặc các Website liên kết khác hay từ việc bên nào sử dụng hoặc không sử dụng được Website do lỗi, sai sót, gián đoạn, chậm trễ trong hoạt động hay truyền dữ liệu, do virut, lỗi hệ thống hay đường truyền;

 2. Đối với vấn đề về quá trình truyền tính hiệu và việc tải thông tin, EASYCREDIT không bảo đảm rằng: các đường truyền dữ liệu không bị chậm, gián đoạn, lỗi, mất tín hiệu của đường truyền gây ra bởi các thiết bị truyền phát không thuộc sự kiểm soát của EASYCREDIT, không chứa đựng virút, nhiễm các chương trình gây hại hoặc không có tổn thất đối với hệ thống máy tính của Quý khách;

 3. Để việc tải thông tin được bảo đảm an toàn, Quý khách có trách nhiệm sử dụng các thiết bị, chương trình bảo vệ phù hợp và thực hiện việc quét virut và/hoặc các chương trình gây hại;

 4. EASYCREDIT không chịu trách nhiệm đối với các lỗi chức năng của thiết bị liên lạc không theo sự kiểm soát của EASYCREDIT gây ảnh hưởng đến tính chính xác hoặc thời gian nhận và gửi các thư và giao dịch mà Quý khách gửi.

Điều 8. Điều chỉnh

EASYCREDIT tùy từng thời điểm có quyền điều chỉnh các Điều khoản và điều kiện này tùy từng thời điểm mà không cần báo trước với Quý khách. Điều khoản và điều kiện mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ khi được đăng tải trên Website.

Điều 9. Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp

Hai bên cam kết thực hiện đúng và đủ các Điều khoản và điều kiện này. Bất kỳ bất đồng nào phát sinh trong quá trình thực hiện được giải quyết theo nguyên tắc thương lượng và hòa giải.Nếu bất đồng không thể được giải quyết theo phương pháp thương lượng hòa giải thì sẽ được Tòa án có thẩm quyền giải quyết

Điều 10. Luật áp dụng

Những Điều khoản và Điều kiện này sẽ được thi hành dựa theo Luật hiện hành của Việt Nam.