Các gói vay vốn kinh doanh tại EASY CREDIT

 
 
 
 • Thời điểm nhận nợ và trả nợ vay hoàn toàn linh động
 • Miễn phí tất toán trước hạn
 • Lãi suất ưu đãi tính theo ngày vay chỉ 0.075%/ ngày
 • Thủ tục trực tuyến 100%
 • Không tài sản đảm bảo
 
 • Hạn mức cấp lên đến 500 triệu đồng
 • Phương thức giải ngân linh hoạt, có thể giải ngân nhiều lần theo nhu cầu thực tế của hoạt động kinh doanh
 • Phương thức trả nợ:
  Lãi trả hàng tháng
  Vốn trả cuối kỳ của từng khế ước nhận nợ
 • Thời gian sử dụng hạn mức : 36 tháng
 • Thời gian vay từng khế ước: 6 tháng
   
 • KH là công dân Việt Nam từ 20-60 tuổi
 • Đang kinh doanh hợp pháp
 • Đang sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Kiot Việt
 
 • KH yêu cầu cấp hạn mức
 • EasyCredit xét duyệt hồ sơ trong vòng 08 tiếng
 • KH ký nhận hạn mức KH đăng ký khế ước nhận nợ
 • EasyCredit tiếp nhận và giải ngân trong vòng 30 phút
 
 
 
 • Lãi suất chỉ từ 1.48%/ tháng
 • Miễn phí làm hồ sơ vay
 • Thủ tục trực tuyến 100%, giải ngân trong vòng 08 tiếng
 • Không tài sản đảm bảo
 • Số tiền vay lên đến 500 triệu đồng
 • Phương thức trả nợ: lãi & gốc trả hàng tháng
 • Thời gian vay: 6-36 tháng
 • Thời gian vay từng khế ước: 6 tháng
 • KH là công dân Việt Nam từ 20-60 tuổi
 • Đang kinh doanh hợp pháp
 • Đang sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Kiot Việt
 • KH điền thông tin và cung cấp chứng từ
 • EasyCredit xét duyệt hồ sơ
 • KH kí kết Hợp đồng tín dụng
 • EasyCredit giải ngân
 
 
 
 
Quy trình vay đơn giản chỉ 4 bước
 

Bước 1

Bước 2

Bước 3 

Bước 4

 
 
 
 

Bước 1: Khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin, EasyCredit sẽ kiểm tra các điều kiện của Khách hàng. Nếu không thỏa sẽ thông tin lại cho KH, nếu thỏa chuyển bước 2.
Bước 2: KH nộp hồ sơ bằng hình ảnh theo quy cách hướng dẫn của EasyCredit
Bước 3: Thẩm định Khách hàng
Bước 4: Ra quyết định cho vay. Nếu không thỏa sẽ thông tin lại cho KH, nếu thỏa chuyển bước 5.
Bước 5: Khách hàng sẽ up chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn, nếu thỏa điều kiện giải ngân sẽ nhận và xem Hợp đồng tín dụng. Nếu có thắc mắc nhân viên hỗ trợ sẽ phụ trách tư vấn Khách hàng. Nếu không có thắc mắc KH nhập mã OTP để ký hợp đồng và nhận tiền giải ngân qua tài khoản đã đăng ký.

 


Trường hợp KH nộp hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu Easy Credit thì khoản vay sẽ được thẩm định, phê duyệt và giải ngân trong vòng 8 giờ làm việc

 


Trường hợp đã có khoản vay tại Easy Credit, KH có thể vay thêm khi khả năng vẫn còn đáp ứng tiêu chuẩn được vay cao hơn và được xác định thông qua việc thẩm định.

 


Hồ sơ bị từ chối trong tháng này có thể nộp lại sau 15 ngày

 


Là hình thức KH đăng ký và nhận tiền giải ngân 1 lần duy nhất. Khi KH có nhu cầu vay mới sẽ đăng ký lại một khoản vay khác.

 


Đối với KH vay theo hình thức vay món: KH trả lãi giảm dần theo dư nợ, gốc được cân đối qua các kỳ để hàng tháng trả một số tiền cố định (EMI) Đối với KH vay theo hạn mức tín dụng: KH trả lãi theo dư nợ thực tế.

 


Tùy từng trường hợp cụ thể, Easy Credit sẽ xem xét tất cả các trường hợp KH nộp hồ sơ vay theo quy định của công ty tùy từng thời kỳ.