Giải pháp ứng vốn Easy SME

Easy SME là giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu mở rộng nguồn vôn sản xuất kinh doanh mà không yêu cầu tài sản thế chấp.
online service

Hạn mức đến 5 tỷ đồng

Hạn mức hấp dẫn, lên đến 5 tỷ đồng.
online service

Thủ tục đơn giản

Quy trình 100% trực tuyến, không yêu cầu nộp giấy tờ gốc, không yêu cầu thế chấp tài sản.
online service

Điều kiện áp dụng

Điều kiện áp dụng là Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có sử dụng ứng dụng MISA SME.NET của MISA để quản lý kinh doanh